قهوه نسل سوم

قهوه نسل سوم چیست؟ روش های دم کردن قهوه نسل سوم کدامند؟

قهوه نسل سوم یکی از جدیدترین انواع قهوه است که در آن، روش دم کردن قهوه در کنار خصوصیت دانه قهوه مانند نوع دانه، محل کشت، زمان و درجه برشته کاری حائز اهمیت است.

ادامه مطلب