IMG 9070
IMG 9069
IMG 9068
IMG 9071

تاریخچه موآ

قهوه موآ الهام گرفته از نام پرنده غول‌پیکر نیوزلندی، فعالیت خود را در زمینه فرآوری قهوه از بهترین مزارع دنیا در آذر ماه ۱۳۹۶ در تهران آغاز نموده است. با هدف ارتقاء کیفیت و معرفی قهوه‌های اسپشیالتی، تمامی دانه‌ها از مزارع بنام انتخاب شده و تحت نظارت متخصصین گروه موآ به صورت دستچین برداشت شده و به کشور وارد می‌گردد. این دانه‌ها با همکاری قهرمان رست نیوزلند در کارخانه قهوه موآ رُست (برشته) و بسته‌بندی می‌گردد.

IMG 8112
MOA Coffee Farm 2

قهوه‌های موآ

تیم فنی موآ تمامی قهوه‌های خود را از مزارع بنام دنیا و پس از ارزیابی‌های متعدد انتخاب می‌کند و با نظارت کامل به جهت اطمینان از کیفیت دانه‌ها در طول دوره برداشت تا حمل بصورت انحصاری به کشور وارد کرده و در انبارهای استاندارد خود نگهداری می‌کند تا به اقتضای برنامه تولید، رُست کرده و در اختیار دوستداران قهوه قرار دهد.

قهوه اسپشیالتی

قهوه اسپشیالتی (تخصصی) به بیان ساده به قهوه‌هایی گفته می‌شود که از کیفیت خاصی که توسط متخصصین تعیین شده برخوردار باشد. انجمن قهوه تخصصی (SCA) معیارهایی را برای قهوه اسپشیالتی، چه دانه سبز آن و چه قهوه رُست شده، تعریف کرده است.

دانه قهوه سبز اسپشیالتی

بر اساس تعریف انجمن قهوه تخصصی (SCA) اگر در هر ۳۵۰ گرم دانه قهوه سبز کمتر از ۵ واحد عارضه‌ی (Defect) قهوه وجود داشته باشد آن قهوه در دسته قهوه‌های اسپشیالتی قرار می‌گیرد. و اگر این تعداد بیشتر باشد درجه کیفیت قهوه در دسته دیگری مانند دسته عالی یا دسته تجاری (که هر کدام معیارهای متفاوتی دارند) قرار می‌گیرد.

Light Roast
Dark Roast

قهوه رُست شده

قهوه‌ی رُست شده توسط متخصیصن و کسانیکه در زمینه طعم‌شناسی قهوه آموزش دیده‌اند چشیده می‌شود و امتیاز طعمی از ۱۰۰ نمره دریافت می‌کند. امتیاز قهوه‌هایی که اسپشیالتی محسوب می‌شوند باید بیشتر از ۸۰ باشد.