همکاری با افراد بااستعداد و خوش‌ذوق بزرگترین سرمایه موآ می‌باشد. در صورت تمایل به پیوستن به خانواده بزرگ موآ لطفاً فرم زیر را تکمیل فرمایید.

تاریخ تولد
سابقه کار با تاریخ کارکرد
تاریخ اشتغال

تا