همکاری با افراد بااستعداد و خوش‌ذوق بزرگترین سرمایه موآ می‌باشد. در صورت تمایل به پیوستن به خانواده بزرگ موآ لطفاً فرم زیر را تکمیل فرمایید.

تاریخ تولد
سابقه کار با تاریخ کارکرد
لطفا شرح کامل از تمامی سوابق شغلی خود، همراه با تاریخ هر کدام به تفکیک و شرح وظایف خود درج نمایید.