قهوه بدون کافئین موآ مخصوص کسانی‌است که عاشق قهوه‌اند اما نیازی به کافئین آن ندارند. این قهوه بجز کافئین از دیگر ویژگی‌های یک قهوه با کیفیت و تمام عیار برخوردار است. پس دیگر دلیلی برای ننوشیدن قهوه وجود ندارد.