اتیوپی سوکی کوتو | ETHIOPIA Suke Quto [Organic]

طعم حسی: هلو، لیمو، گلی از مزرعه سوکی کوتو

115,000 تومان 200 گرم

درباره این محصول

مزرعه:‌ سوکی کوتو
گونه: کوروم، ولیچو
روش فرآوری: شسته
ارتفاع از سطح دریا: ۱۸۰۰ تا ۲۲۰۰ متر
مالک: تسفایه
منطقه:‌ گوجی
طعم حسی:‌ هلو، لیمو، گلی